Fundacja Silesia Pro Europa Ładowanie...

Biblioteka Teologiczna

ZAPRASZAMY SERDECZNIE
DO BIBLIOTEKI TEOLOGICZNEJ

 

Biblioteka Teologiczna                            Biblioteka jest czynna:
ul. Jana Pawła II 7                                     od Poniedziałku do Piątku
44-100 Gliwice                                            od 9:00 do 17:00
skr. poczt. 196
tel. 32 440 10 04      

 

biblioteka2
Dzięki osobistemu zaangażowaniu biskupa gliwickiego Jana Wieczorka oraz biskupa Gerarda Kusza podjęto prace mające na celu utworzenie Diecezjalnej Biblioteki Teologicznej, która stanowiłaby naukowe zaplecze dla studentów teologii, katechetów i wszystkich wiernych pragnących pogłębić wiarę i rozszerzyć swoją wiedzę teologiczną.
1 listopada 2001 roku w pomieszczeniach udostępnionych przez Kurię Diecezjalną w Gliwicach podjęto prace nad gromadzeniem księgozbioru bibliotecznego. W tym samym czasie zrodziła się potrzeba częściowego udostępniania zbiorów tym czytelnikom, którzy odbywali studia teologiczne lub szukali potrzebnych materiałów i osobiście zgłaszali się do kurii, prosząc o pomoc i naukowe wskazówki w ich kształceniu. Już wtedy z usług biblioteki korzystało ok. 150 osób, regularnie lub sporadycznie wypożyczających książki.
Na przełomie 2006 i 2007 roku rozpoczęto prace administracyjne w byłych salkach katechetycznych parafii katedralnej, mające na celu zaadoptowanie ich na potrzeby biblioteki, które dzięki staraniom ks. prałata Konrada Kołodzieja zakończono wiosną 2008 roku. Latem tego roku przetransportowano zbiory biblioteczne do nowych pomieszczeń. W I niedzielę Adwentu 2008 roku biskup Jan Wieczorek podpisał dekret powołujący Bibliotekę Teologiczną w Gliwicach.
Obecnie zbiory biblioteczne liczą ponad 12 tys. woluminów prac zwartych oraz około tysiąca roczników czasopism takich jak: „Gość Niedzielny”, „Znak”, „Comunnio”, Katecheta” i inne.

biblioteka1