Fundacja Silesia Pro Europa Ładowanie...

O Fundacji

Fundacja „Silesia Pro Europa” została powołana do życia przez Biskupa Diecezji Gliwickiej
01 czerwca 2008 roku.

Celem powołania Fundacji jest wspieranie działalności Kurii Diecezjalnej w Gliwicach oraz pozostałych instytucji działających na rzecz społeczności diecezjalnej w następującym zakresie:

  • zarządzamy i opiekujemy się dobrami materialnymi i majątkowymi, szczególnie w zakresie ochrony dziedzictwa architektury sakralnej, kościelnej, muzealnej i archiwaliów,
  • prowadzimy i nadzorujemy działalność inwestycyjną,
  • zajmujemy się działalnością charytatywną, dobroczynną, opiekuńczą i zdrowotną,
  • propagujemy i wspieramy kulturę i sztukę chrześcijańską związaną z regionem,
  • kultywujemy i dbamy o rozwój ruchu pielgrzymkowego,
  • wspieramy działalność edukacyjną dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
  • zajmujemy się działalnością wychowawczą, kształtowania i promowania właściwych postaw zgodnych z nauką Kościoła Katolickiego,
  • zapobiegamy i przeciwdziałamy skutkom wykluczenia społecznego,
  • współpracujemy z innymi organizacjami o podobnym profilu działalności z terenu Diecezji.