Fundacja Silesia Pro Europa Ładowanie...

Archiwum

ARCHIWUM DIECEZJALNE W GLIWICACH w Gmachu Kurii Diecezjalnej
ul. ŁUŻYCKA 1, 44-100 GLIWICE
e-mail: info@kuria.gliwice.pl www.kuria.gliwice.pl
Archiwum zajmuje się gromadzeniem dokumentacji bieżącej, będącej wytworem registratury kurialnej oraz instytucji związanych z administracją diecezji. Z powodu braku archiwum historycznego prowadzone są w parafiach działania, mające na celu stworzenie inwentarza dokumentacji archiwalnej wszystkich parafii diecezji gliwickiej od czasów najdawniejszych
do 1945 roku. W ostatnich latach podjęto starania nad zmikrofilmowaniem wszystkich ksiąg metrykalnych do 1920 roku. Prace te przeprowadził pan Józef Bonczol.
W przyszłości planowana jest digitalizacja ksiąg metrykalnych oraz utworzenie w jednym miejscu archiwum historycznego, w którym zgromadzono by wszystkie archiwalia z parafii, tworząc odrębny zbiór starych akt.