Fundacja Silesia Pro Europa Ładowanie...

Colloquium Rudense

Program Colloquium Rudense 19 maja 2018 r.

10.00 – 11.30 prof. Marek Walczak, Dlaczego niektórzy artyści są sławni?

11.30 – 12.00 Przerwa.

12.00 -13.30 prof. Marek Walczak, Od miejsc pamięci do pomników przeszłości.

13.30 – 14.00 Przerwa.

14.00 -15.30 prof. Jacek Surzy, Hannah Arendt, Eichmann w Jerozolimie.

 

W ramach Colloquium Rudense pod patronatem Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Opolskiego Fundacja Silesia Pro Europa zaprasza wszystkich chętnych
do udziału w rocznym cyklu wykładów pt. Jerozolima – Ateny – Rzym.
Te trzy miasta uosabiają trzy różne historie i tradycje, które jednak ostatecznie
złożyły się na kształt Europy. Europy, która wymaga od nas podjęcia wysiłku obronny jej
podstawowych wartości, na których została zbudowana.
Chcielibyśmy zaprosić wszystkich, którzy nie pozostają obojętni na otaczającą
nas rzeczywistość. Szukających odpowiedzi na pytania, które zadajemy sobie
obserwując coraz szybciej zmieniający się świat.
Mamy nadzieję, że nasza wspólna intelektualna podróż przyniesie nam wszystkim
zdolność lepszego zrozumienia świata i nas samych. Pogłębi także nasze zdolności
świadomego i twórczego wpływania na kształt naszego dzisiaj i naszego jutra.
Wykłady podzielone zostały na trzy grupy tematyczne.
Pierwszy: Filozofia nowożytna i współczesna.
Drugi: Najważniejsze dzieła filozoficzne.
Trzeci: Historia sztuki sakralnej.
Zajęcia będą prowadzone przez wybitnych specjalistów z Uniwersytetów:
Opolskiego, Śląskiego i Jagiellońskiego. Bardzo ważną kwestią jest dla nas miejsce
wykładów.
Zapraszamy do pocysterskiego zespołu klasztornego Ośrodka FormacyjnoEdukacyjnego
Diecezji Gliwickiej w Rudach Wielkich.
Szczegółowe informacje:
Terminy: 21.10.2017; 18.11.2017; 20.01.2018; 17.02.2018; 17.03.2018; 21.04.2018;
19.05.2018; 16.06.2018
Godziny rozpoczęcia: 10.00
Godziny zakończenia: 15.30
Miejsce: pocysterski zespół klasztorno-pałacowy. Ośrodek Formacyjno-Edukacyjny
Diecezji Gliwickiej w Rudach Wielkich.
Opłata: w dwóch ratach po 200,00 zł za semestr lub jednorazowo 350,00 zł za rok.
Młodzież ucząca się (do 25. roku życia) – bezpłatnie.
Ilość miejsc ograniczona.
Wpłaty należy dokonywać na konto Fundacji Silesia Pro Europa, ul. Jana Pawła II 5A,
44-100 Gliwice
z dopiskiem: Opłata za uczestnictwo
Nr konta Fundacji Silesia Pro Europa: 71 1240 1343 1111 0010 4968 8631
Zapisy oraz dodatkowe informacje:
codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 – 18.00 pod numerami telefonów:
+48 601 155 812; +48 691 805 008
lub e-mail: tiwasiow@gmail.com oraz mkempski@o2.pl