Fundacja Silesia Pro Europa Ładowanie...

Biblioteka Teologiczna

UWAGA

BIBLIOTEKA NIECZYNNA
OD 05.06.2018 DO 31.08.2018

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO BIBLIOTEKI TEOLOGICZNEJ

Biblioteka jest czynna:
Poniedziałek – 15:00-18:30
Wtorek – 09:00-12:30 
Środa – 15:00-18:30
Czwartek – 9:00-12:30
Piątek – nieczynna

 

 

 

Biblioteka Teologiczna
ul. Jana Pawła II 7

44-100 Gliwice
skr. poczt. 196
tel. 32 440 10 04                                            

biblioteka2
Dzięki osobistemu zaangażowaniu biskupa gliwickiego Jana Wieczorka oraz biskupa Gerarda Kusza podjęto prace mające na celu utworzenie Diecezjalnej Biblioteki Teologicznej, która stanowiłaby naukowe zaplecze dla studentów teologii, katechetów i wszystkich wiernych pragnących pogłębić wiarę i rozszerzyć swoją wiedzę teologiczną.
1 listopada 2001 roku w pomieszczeniach udostępnionych przez Kurię Diecezjalną w Gliwicach podjęto prace nad gromadzeniem księgozbioru bibliotecznego. Prace te wykonywała pani Edyta Mielcarek (z domu Dyktyńska), opiekunem i konsultantem naukowym został początkowo ks. Franciszek Jędrak, po nim zaś ks. prof. Kazimierz Wolsza. W tym samym czasie zrodziła się potrzeba częściowego udostępniania zbiorów tym czytelnikom, którzy odbywali studia teologiczne lub szukali potrzebnych materiałów i osobiście zgłaszali się do kurii, prosząc o pomoc i naukowe wskazówki w ich kształceniu. Już wtedy z usług biblioteki korzystało ok. 150 osób, regularnie lub sporadycznie wypożyczających książki.
Na przełomie 2006 i 2007 roku rozpoczęto prace administracyjne w byłych salkach katechetycznych parafii katedralnej, mające na celu zaadoptowanie ich na potrzeby biblioteki, które dzięki staraniom ks. prałata Konrada Kołodzieja zakończono wiosną 2008 roku. Dla celów naukowej konsultacji mianowano koordynatora w osobie księdza Piotra Góreckiego. Latem tego roku przetransportowano zbiory biblioteczne do nowych pomieszczeń. Prace te nadzorowali: bibliotekarz – Edyta Mielcarek oraz koordynator biblioteki – ks. Piotr Górecki. W I niedzielę Adwentu 2008 roku biskup Jan Wieczorek podpisał dekret powołujący Bibliotekę Teologiczną w Gliwicach. Wśród rozlicznych zadań wyznaczył pracownikom upowszechnianie czytelnictwa książek i czasopism służących wszechstronnemu rozwojowi duchowemu wiernych.
Na początku marca 2013 roku Biblioteka Teologiczna w Gliwicach stała się członkiem Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, która zrzesza większość bibliotek wydziałów teologicznych i wyższych seminariów duchownych w Polsce, diecezjalnych i zakonnych. Podstawowym jej celem jest usprawnianie działalności polskich bibliotek kościelnych, wdrażanie postępu technicznego a w szczególności koordynacja prac nad komputeryzacją tych bibliotek.
Obecnie zbiory biblioteczne liczą ponad 12 tys. woluminów prac zwartych oraz około tysiąca roczników czasopism takich jak: „Gość Niedzielny”, „Znak”, „Comunnio”, Katecheta” i inne.

biblioteka1